HOTLINE

0989 708 590

0822 001 408

- Thiết bị phòng thí nghiệm

- Thiết bị đo đạc môi trường

- Thiết bị đo lường

- Dịch vụ sửa chữa và bảo trì

DANH SÁCH SẢN PHẨM
Máy đo độ ẩm nhựa
Máy đo độ ẩm nhựa
Nội dung
Máy đo độ ẩm ngũ cốc PM-410
Máy đo độ ẩm ngũ cốc PM-410
Máy đo độ ẩm gỗ J2000 Delmhorst
Máy đo độ ẩm gỗ J2000 Delmhorst
Máy đo độ ẩm gỗ MMC210 Wagner
Máy đo độ ẩm gỗ MMC210 Wagner
Cân phân tích
Cân phân tích
Sản Phẩm 1 - Mô tả
Cân kỹ thuật 2 màn hình AWS
Cân kỹ thuật 2 màn hình AWS