HOTLINE

0822001408

0989708590

Thiết bị phòng thí nghiệm

Thiết bị môi trường

Thiết bị phòng cấy mô

Dịch vụ sửa chữa, bảo trì thiết bị

Máy đo độ ẩm gỗ
Máy đo độ ẩm gỗ
Máy đo độ ẩm gỗ
Thang đo: 2-150% Độ chính xác: 0.5% Độ phân giải: 0.1%
Máy đo độ ẩm gỗ
Máy đo độ ẩm gỗ
Thang đo: 5-40% Độ chính xác: +/- 0.5% Độ phân giải: 0.1%
Máy đo độ ẩm gỗ
Máy đo độ ẩm gỗ
Thang đo: 4-80% Độ phân giải: 0.1% Độ chính xác: +/- 0.5%
Máy đo độ ẩm gỗ
Máy đo độ ẩm gỗ
Thang đo độ ẩm: 6-99.9% Độ phân giải: 0.1% Độ chính xác: 1.5%
Máy đo độ ẩm gỗ
Máy đo độ ẩm gỗ
- Thang đo gỗ: 3---140% - Độ phân giải: 0.1%
Máy đo độ ẩm gỗ
Máy đo độ ẩm gỗ
- Thang đo gỗ: 0-85% - Độ phân giải: 0.1% - Độ...
Máy đo độ ẩm gỗ
Máy đo độ ẩm gỗ
- Thang đo gổ: 0---80% H2O - Độ phân giải: 0.1% - Độ chính xác: ...