HOTLINE

0822001408

0989708590

Thiết bị phòng thí nghiệm

Thiết bị môi trường

Thiết bị phòng cấy mô

Dịch vụ sửa chữa, bảo trì thiết bị

Máy lấy mẫu khí
Máy lấy mẫu khí
Máy lấy mẫu khí
- Lưu lượng khí: 0.2 – 12 lít/phút. - Thể tích tối đa: 9999 lít -...
Máy lấy mẫu khí
Máy lấy mẫu khí
- Lưu lượng khí: 0.2 – 12 lít/phút. - Thể tích tối đa: 9999 lít -...
Máy lấy mẫu khí
Máy lấy mẫu khí
- Lưu lượng bơm: 5-20 lít/phút - Độ chính xác: +/- 5%
Máy lấy mẫu khí
Máy lấy mẫu khí
- Lưu lượng bơm: 3-12 lít/phút - Lưu lượng bơm thấp nhất từ 50...
Máy lấy mẫu khí
Máy lấy mẫu khí
- Lưu lượng bơm: 3-7 lít/phút - Độ chính xác: +/- 5%
Máy lấy mẫu khí
Máy lấy mẫu khí
- Lưu lượng bơm: 0.8-5lít/phút - Lưu lượng bơm thấp nhất từ 5...
Máy lấy mẫu khí
Máy lấy mẫu khí
- Lưu lượng bơm: 0.1-0.6 lít/phút - Lưu lượng bơm thấp nhất từ...
Máy lấy mẫu khí
Máy lấy mẫu khí
- Lưu lượng bơm: 0.8-4lít/phút - Lưu lượng bơm thấp nhất từ 5...