HOTLINE

0822001408

0989708590

Thiết bị phòng thí nghiệm

Thiết bị môi trường

Thiết bị phòng cấy mô

Dịch vụ sửa chữa, bảo trì thiết bị

Máy đo độ ồn
Máy đo độ ồn tích phân
Máy đo độ ồn tích phân
Cấp đo ồn: Lxyi, Lxyp,Lxeq,Lxmax,Lxmin, LAE, SPL, Sel, Lcpeak. Tần số rộng...
Máy đo độ ồn
Máy đo độ ồn
Dãi phân tích âm 1/1 và 1/3 Đo đồng thời A, C, Z và F, S và Impluse Chức...
Máy đo độ ồn
Máy đo độ ồn
Thang đo: 30 --- 130dB (LO: 30 --- 80dB, MED: 50 --- 100dB, HI: 80 --- 130dB) Độ...
Máy đo độ ồn
Máy đo độ ồn
Thang đo: 30 --- 130dB (LO: 30 --- 80dB, MED: 50 --- 100dB, HI: 80 --- 130dB) Độ...
Máy đo độ ồn
Máy đo độ ồn
Thang đo: 30 --- 130dB (LO: 30 --- 80dB, MED: 50 --- 100dB, HI: 80 --- 130dB) Độ...