HOTLINE

0822001408

0989708590

Thiết bị phòng thí nghiệm

Thiết bị môi trường

Thiết bị phòng cấy mô

Dịch vụ sửa chữa, bảo trì thiết bị

Máy đo độ ẩm ngũ cốc
Máy đo độ ẩm nông sản
Máy đo độ ẩm nông sản
Đo bằng phương pháp điện dung. Thang đo: 6-30% Độ chính xác: 0.3%...
Máy đo độ ẩm nông sản
Máy đo độ ẩm nông sản
Thang đo: 1-40% Độ chính xác: 0.2-0.5% Độ lặp lại: 0.05-0.2%
Máy đo độ ẩm nông sản
Máy đo độ ẩm nông sản
Thang đo: 1- 40% ( tùy mẫu) Độ chính xác: 0.5% Chức năng tính độ...
Máy đo độ ẩm nông sản
Máy đo độ ẩm nông sản
Đo được 150 loại ngũ cốc và hạt Thang đo: 1- 40% ( tùy mẫu) Độ...
Máy đo độ ẩm nông sản
Máy đo độ ẩm nông sản
Thang đo: 9 – 35% Độ chính xác: 0,5% Đọc được độ ẩm trung ...
Máy đo độ ẩm nông sản
Máy đo độ ẩm nông sản
Thang đo: 10 – 30% Độ chính xác: 0,5% Đọc được độ ẩm trung...
Máy đo độ ẩm nông sản
Máy đo độ ẩm nông sản
Thang đo: 9 – 40% Độ chính xác: 0,5% Đọc được độ ẩm trung ...
Máy đo độ ẩm nông sản
Máy đo độ ẩm nông sản
- Thang đo: 9 – 40% - Độ chính xác: 0,5% - Đọc được độ ẩm trung...
Máy đo độ ẩm nông sản
Máy đo độ ẩm nông sản
Đo bằng phương pháp điện dung. Thang đo: 1-40% Độ chính xác: 0....
Máy đo độ ẩm nông sản
Máy đo độ ẩm nông sản
Đo bằng phương pháp điện dung. Thang đo: 1-40% Độ chính xác: 0....
Máy đo độ ẩm nông sản
Máy đo độ ẩm nông sản
Đo bằng phương pháp điện dung Thang đo: 1-40% Độ chính xác: 0.5...
Máy đo độ ẩm nông sản
Máy đo độ ẩm nông sản
Đo bằng phương pháp điện dung Thang đo: 1-40% Độ chính xác: 0.5...