HOTLINE

0822001408

0989708590

Thiết bị phòng thí nghiệm

Thiết bị môi trường

Thiết bị phòng cấy mô

Dịch vụ sửa chữa, bảo trì thiết bị

Nhà Cung Cấp

ACO CO., LTD

www.aco-japan.co.jp/eng/

Máy đo độ ồn tích phân

Máy đo độ ồn có phân tích giải tần 1/1 và 1/3

Máy đo độ rung

Máy đo rung tích phân

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adwa Hungary Kft.

www.adwainstruments.com

Máy đo pH

Máy đo độ dẫn EC

Máy đo TDS (tổng chất rắn hòa tan)

Máy đo Oxy hòa tan (DO)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GUANGZHOU AMITTARI  INSTRUMENTS CO., Ltd

www.amittari.com/en/

Máy đo bề dày lớp phủ

Máy đo độ cứng

Máy siêu âm bề dày vật liệu

Máy đo độ rung

Máy đo độ trắng

Máy độ nhám

Máy đo độ bóng

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Aurora Instruments Ltd

www.aurorabiomed.com

Máy quang phổ hấp thu nguyên tử AAS

Máy quang phổ huỳnh quang

Lò phá mẫu vi sóng

Máy quang phổ

Máy lọc nước siêu sạch

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Longer Precision Pump Co., Ltd

www.longerpump.com

Bơm định lượng

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AP. Buck Inc

www.apbuck.com

Máy lấy mẫu khí

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BEL Engineering srl
www.belengineering.com

Kính hiển vi sinh học

Kính hiển vi soi nổi

Kính hiển vi đảo ngược

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Radwag Company

www.radwag.com

Cân kiểm quả

Cân phân tích vi lượng

Cân phân tích bán vi lượng

Cân phân tích

Cân phân tích ẩm

Cân chuẩn pipette

Cân kỹ thuật

Cân công nghiệp

Máy dò kim loại

Dụng cụ hút mẫu Pipette

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIOBASE

www.biobase.cc  

www.meihuatrade.com

 

Thiết bị chưng cất đạm tự động Automatic Kjeldahl

Thiết bị chiết béo SOXHLET

Máy quang phổ

Thiết bị cơ bản phòng thí nghiệm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HAHNSHIN SCIENTIFIC CO.
www.hsscience.co.kr

Máy cô quay chân không

Bơm chân không

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cometech Testing Machines Co., Ltd.

www.come-tech.com.tw

Thiết bị kiểm tra vật liệu vải, da, giấy, . .  và các vật liệu khác

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Industrial Scientific

www.indsci.com

Máy dò khí độc

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarstedt AG & Co.,

www.sarstedt.com

Máy lấy mẫu khí Desaga

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCILOGEX, LLC

www.scilogex.com

Máy khuấy từ gia nhiệt

Máy đồng hóa mẫu

Máy ly tâm

Máy lắc khay vi thể

Máy lắc vortex

Máy lắc vòng/ngang

Máy luân nhiệt

Cô quay chân không

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exotek Instruments

www.exotek-instruments.com

Máy đo độ ẩm gổ

Máy đo độ ẩm giấy

Máy đo độ ẩm mùn cưa

Máy đo độ ẩm rơm

Máy đo độ ẩm gổ chip

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Funke-Dr. N. Gerber Labortechnik GmbH

www.funke-gerber.de

Thiết bị phân tích sữa

Máy đếm khuẩn lạc

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gastec Corporation

www.gastec.co.jp

Máy lấy mẫu khí

Ống phát hiện nhanh khí độc

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GFL Gesellschaft für Labortechnik mbH

www.gfl.de

Tủ lạnh sâu

Bể điều nhiệt

Máy cất nước

Tủ ấm

Máy lắc

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GOnDO Electronic Co., Ltd

www.gondo.com.tw

Máy đo pH

Máy đo độ dẫn EC

Máy đo TDS tổng chất rắn hòa tan

Máy so màu đo Chlorine

Máy đo độ đục

Máy đo độ mặn

Máy đo oxy hòa tan

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G-won Hightech Co., Ltd

www.g-won.com

Máy đo độ ẩm nông sản

Máy đo độ ngọt

Máy đo độ mặn

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Andreas Hettich GmbH & Co.KG

www.hettichlab.com

Máy ly tâm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hi-Q Environmental Products Company

www.hi-q.net

Máy lấy mẫu khí thể tích lớn

Trạm lấy mẫu khí

Máy lấy mẫu khí Iso-Kinetic

Trạm giám sát phóng xạ

 

HUMAS Co., Ltd

www.humas.co.kr

Bộ kiểm tra phân tích nước

Máy đo độ đục

Máy đo màu cầm tay phân tích nước

Máy quang phổ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IMR ENVIRONMENTAL EQUIPMENT, INC.

www.imrusa.com

Máy dò khí thải ống khói

Trạm giám sát khí thải

Máy dò khí độc cầm tay

Máy đo nhiệt độ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jiangyin Binjiang Medical Equipment Co., Ltd

www.en.chengyi-cn.com

Nồi hấp tiệt trùng

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JISICO CO., LTD

www.jisico.co.kr

Nồi hấp tiệt trùng

Tủ sấy

Tủ ấm

Bể điều nhiệt

Và các thiết bị cơ bản phòng thí nghiệm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kestrel Meter

www.kestrelmeter.com

Máy đo vi khí hậu

Máy đo ghi nhiệt độ và độ ẩm

Máy đo bức xạ nhiệt

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koehler Instrument

www.koehlerinstrument.com

Thiết bị chuyên cho lĩnh vực hóa dầu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabertherm GmbH

www.nabertherm.com

Lò nung dùng trong thí nghiệm và công nghiệp

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luster Leaf Products, Inc.

www.lusterleaf.com

Thiết bị chuyên dụng trong nông nghiệp

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hamilton Laboratory Glass Ltd

www.hamiltonlabglass.com

Máy cất nước và dụng cụ thủy tinh

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IUL,S.A.

www.iul-inst.com

Máy dập mẫu

Máy đếm khuẩn lạc

Máy lấy mẫu khí vi sinh

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Environmental Devices Corporation

www.hazdust.com

Máy đo nồng độ bụi không khí

Máy lấy mẫu khí

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PHASE II

www.phase2plus.com

Máy đo bề dày lớp phủ

Máy đo bề dày vật liệu

Máy đo độ cứng

Máy đo độ rung

Máy đo độ nhám

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tenmars Electronics Co., Ltd

www.tenmars.com

Máy đo vi khí hậu

Máy đo độ sáng

Máy đo độ rung

Máy đo nhiệt độ

Máy đo ghi nhiệt độ, độ ẩm

Máy đo độ ồn

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Labomed Inc

www.labomed.com

Máy quang phổ hấp thu nguyên tử AAS

Máy quang phổ

Máy sắc ký khí

Kính hiển vi sinh học

Kính hiển vi đảo ngược

Kính hiển vi soi nổi

Kính hiển vi huỳnh quang

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Met One Instruments Inc

www.metone.com

Máy đếm bụi phòng sạch và môi trường

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

YAMAMOTO CO.,LTD

www.yamamoto-ss.co.jp

Máy xát trắng gạo

Máy tuốt lúa

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

YSI Incorporated

www.ysi.com

Thiết bị phân tích nước