HOTLINE

0822001408

0989708590

Thiết bị phòng thí nghiệm

Thiết bị môi trường

Thiết bị phòng cấy mô

Dịch vụ sửa chữa, bảo trì thiết bị

Máy đo độ bóng bề mặt
Máy đo độ bóng
Máy đo độ bóng
Loại hai góc đo 20o, 60o, 85o Thang đo: 0.1 ~ 200 GU Độ phân giải: 0.1...
Máy đo độ bóng
Máy đo độ bóng
Loại hai góc đo 20o, 60o Thang đo: 0.1 ~ 200 GU Độ phân giải: 0.1 G...
Máy đo độ bóng
Máy đo độ bóng
Loại một góc đo 60o Thang đo: 0.1 ~ 200 GU Độ phân giải: 0.1 GU