HOTLINE

0822001408

0989708590

Thiết bị phòng thí nghiệm

Thiết bị môi trường

Thiết bị phòng cấy mô

Dịch vụ sửa chữa, bảo trì thiết bị

Máy đo độ ẩm giấy
Máy đo độ ẩm giấy
Máy đo độ ẩm giấy
Thang đo giấy: 2-10% (copy paper) Thang đo giấy liner board: 5-15% Thang...
Máy đo độ ẩm giấy
Máy đo độ ẩm giấy
Thang đo giấy: 4-25% (copy paper) Thang đo giấy liner board: 6-20% Thang...
Máy đo độ ẩm giấy
Máy đo độ ẩm giấy
Thang đo giấy: 4-15% (copy paper) Thang đo giấy cứng: 6-20% (Cardboard)
Máy đo độ ẩm giấy
Máy đo độ ẩm giấy
- Thang đo: Giấy: 0-33%,Cát tông : 0 ~ 175 % - Độ phân giải : 0.1 - Độ...
Máy đo độ ẩm giấy
Máy đo độ ẩm giấy
Thang đo: 0.0---40.0% Độ phân giải: 0.1% Cảm ứng chiều sâu 30mm