HOTLINE

0822001408

0989708590

Thiết bị phòng thí nghiệm

Thiết bị môi trường

Thiết bị phòng cấy mô

Dịch vụ sửa chữa, bảo trì thiết bị

Bể điều nhiệt
Bể điều nhiệt
Bể điều nhiệt
Thang nhiệt: trên nhiệt độ môi trường + 5 --- 99.0oC Độ chính xác:...
Bể điều nhiệt
Bể điều nhiệt
Thang nhiệt: trên nhiệt độ môi trường + 5 --- 99.0oC Độ chính xác:...
Bể điều nhiệt
Bể điều nhiệt
Thể tích: 27 lít Thang nhiệt: trên nhiệt độ môi trường + 5 --- 98.0oC Độ...
Bể điều nhiệt
Bể điều nhiệt
Thể tích: 16 lít Thang nhiệt: trên nhiệt độ môi trường + 5 --- 98.0oC Độ...
Bể điều nhiệt
Bể điều nhiệt
Thể tích: 13 lít Thang nhiệt: trên nhiệt độ môi trường + 5 --- 98.0oC Độ...
Bể điều nhiệt
Bể điều nhiệt
Thể tích: 39 lít Thang nhiệt: trên nhiệt độ môi trường + 5 --- 90.0oC Độ...
Bể điều nhiệt
Bể điều nhiệt
Thể tích: 30 lít Thang nhiệt: trên nhiệt độ môi trường + 5 --- 90.0oC Độ...
Bể điều nhiệt
Bể điều nhiệt
Thể tích: 22 lít Thang nhiệt: trên nhiệt độ môi trường + 5 --- 90.0oC Độ...
Bể điều nhiệt
Bể điều nhiệt
Thể tích: 15 lít Thang nhiệt: trên nhiệt độ môi trường + 5 --- 90.0oC Độ...
Bể điều nhiệt
Bể điều nhiệt
Thể tích: 39 lít Thang nhiệt: 0.0 --- 60.0oC Độ chính xác: +/- 0.1oC...
Bể điều nhiệt
Bể điều nhiệt
Thể tích: 10.8 lít Thang nhiệt: -20.0 --- 60.0oC Độ chính xác: +/- 0.1oC...
Bể điều nhiệt
Bể điều nhiệt
Thể tích: 10.8 lít Thang nhiệt: 0.0 --- 60.0oC Độ chính xác: +/- 0.1oC...
1 2